Klokt att sluta snusa efter hjärtinfarkt

Den som slutar snusa efter en hjärtinfarkt har bara hälften så stor risk att dö åren efter infarkten jämfört med den som fortsätter att snusa. Det visar en svensk studie som presenteras vid den pågående hjärtkonferensen i Paris.

– Våra resultat talar för att snusare som slutade snusa efter sin hjärtinfarkt gjorde ett klokt val, säger doktoranden Gabriel Arefalk vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, till Uppsala Nya Tidning.

Studien omfattar 21 000 patienter som har överlevt en akut hjärtinfarkt och intervjuats om risk- och livsstilsfaktorer, bland annat tobak och motionsvanor.

675 snusare hade slutat efter infarkten, medan 1 799 fortsatte att snusa. Under de två år som patienterna följdes upp dog 69 av snusarna och 14 av de före detta snusarna. Det innebär att dödligheten bland dem som slutade att snusa hade halverats jämfört med dem som hade fortsatt att snusa.

Att dödligheten var så mycket lägre bland dem som slutat snusa förklaras till viss del av att de i högre grad deltog i program för hjärtrehabilitering och började motionera. Därför betonar forskarna att fler vetenskapliga undersökningar behövs.

– Eftersom personer som har lyckas sluta snusa också är mer benägna att genomföra andra livsstilsförändringar är det svårt att ta reda på den renodlade snusstoppseffekten, säger Gabriel Arefalk till Uppsala Nya Tidning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida