Infektionssjukdomar

Malmö får möjlighet att isolera högriskpatienter

Malmö får möjlighet att isolera högriskpatienter
Nästa år kommer det att finnas en enhet vid universitetssjukhus i Malmö som kan ta emot och vårda patienter som smittats med extremt allvarliga infektionssjukdomar som ebola. I dag är det bara sjukhuset i Linköping som har den typen av isoleringsmöjligheter.

Landets andra högisoleringsenhet för personer som smittats med allvarliga sjukdomar, som till exempel ebola, kommer att inrättas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Här ska patienter från hela södra Sverige kunna tas mot.

Inom Södra sjukvårdsregionen har man varit överens om att frågan inte är om, utan när, en ny internationell epidemi bryter ut och att det då är viktigt att ha en beredskap för att kunna ta emot patienter med extremt smittsamma och allvarliga infektioner, som exempelvis ebola.

I dag är det bara Linköpings universitetssjukhus som har möjlighet att ta emot och vårda dessa patienter. Här vårdades i början av 2015 bland annat en sjuksköterska som misstänktes ha fått ebola efter att ha arbetat med smittade patienter i Västafrika under den stora ebolaepidemin 2014-2015.

Efter ett beslut i Södra Regionvårdsnämnden kommer nu även Skånes universitetssjukhus i Malmö att få en liknande högisoleringsenhet. Målet är att den ska finnas på plats under 2019.

Den nya högisoleringsenheten kommer att ta emot patienter från Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne, som tillsammans står för finansieringen. Men liksom i Linköping kommer man vid behov även att ta emot patienter från andra delar av landet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida