Män och kvinnor får lika bra infarktvård

5 januari 2007

Kvinnor väntar längre än män med att söka vård vid hjärtinfarkt. Det tar också längre tid innan kvinnor flyttas från akutmottagningen till hjärtintensiven, enligt en avhandling av överläkare Elisabeth Perers vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Men därefter finns inga skillnader. Kvinnorna får lika god vård som männen och drabbas inte av fler och svårare komplikationer. Dödligheten skiljer sig inte heller åt mellan könen.

Avhandlingens titel: Acute Coronary Syndromes. Characteristics, management and prognosis in relation to gender and type of syndrome.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida