folkhälsa

Många äldre hårt drabbade av influensan

Många äldre hårt drabbade av influensan
Influensasäsongen 2016/17 började tidigt och hade två toppar, visar Folkhälsomyndighetens sammanställning.

Influensasäsongen är över. Det var en tuff säsong som kom i två vågor med många äldre som avlidit eller behövt intensivvård.

Säsongen kom igång redan i november och den första intensiva toppen kom till norra Sverige under jul – och nyårshelgerna. Därefter fick södra Sverige en topp under februari. Delar av Mellansverige fick två influensatoppar, visar Folkhälsomyndighetens rapport över den gångna vintern.

Få vaccinerade

Det är personer över 65 år som drabbats hårdast. Av dem som behövt intensivvård tillhör 69 procent denna åldersgrupp. Endast var tredje av dem var vaccinerade.

Många äldre personer har också avlidit. Av de laboratorieverifierade fallen fram till april i år fanns 725 döda som avlidit inom 30 dagar efter en influensadiagnos. Det innebär att influensa kan ha orsakat eller bidragit till dödsfallen. Bland dessa var nästan samtliga äldre. 

Vaccinet mindre effektivt

Influensasäsongen 2016–2017 dominerades av influensasorten A(H3N2). Vaccinationstäckningen var 49 procent, vilket är ungefär som tidigare år. Eftersom många äldre drabbades, och förändrade virusvarianter började cirkulera, sjönk vaccinationens effektivitetet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida