Nedkylning med saltvatten minskar skadan vid hjärtinfarkt

Genom att injicera fyragradigt saltvatten intravenöst kan effekterna av en hjärtinfarkt begränsas betydligt. Det visar forskare i Lund. Nedkyld vävnad klarar syrebrist bättre.

Lundaforskarna har i flera år prövat och utvecklat metoden, som innebär att upp till två liter fyragradigt saltvatten (0,9 procentig natriumklorid) ges intravenöst i underarmen till patienter som har drabbats av hjärtinfarkt.

Samtidigt förs en kylkateter in i ljumsken till vena cava i höjd med diafragma och kyler därifrån blodet från insidan, vilket går fortare än att kyla det via huden.

Patienten kyls ned till under 35 grader innan det tilltäppta kärlet i hjärtat öppnas med ballongvidgning. Nedkylningen minskar skadorna på hjärtat eftersom nedkyld vävnad klarar syrebrist bättre.

Minskar infarktutvecklingen

En fråga som forskarna har ställt sig under arbetet är om ballongvidgningen fördröjs med den nya behandlingen.

Den fördröjningen på ungefär tre minuter, den tid det tar att lägga in katetern i ljumsken, har ingen betydelse, säger David Erlinge, professor i kardiologi i Lund, som leder studien.

 

Studien visar att metoden ger en 38-procentig minskning av infarktutvecklingen, vilket innebär en minskning av det lidande och död som blir följden när en stor del av hjärtmuskeln dör.

 

Samma metod, att injicera kallt saltvatten, har i sju-åtta år använts för att skydda hjärnan vid hjärtstillestånd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida