Nej till förskrivningsrätt – Nu vill Kristina bli läkare

I usa är de minst 100 000 - i Sverige fem. Det handlar om avancerade specialistsjuksköterskor/Nurse Practitioners. Men här får de inte använda sin utbildning fullt ut.

3 november 2006

Kristina Öh-Jansson arbetar som avancerad specialistsjuksköterska (Nurse Practitioner). Men hon tycker att det är ett så stort hinder att hon inte kan förskriva antibiotika att hon har sökt in på läkarutbildningen.

Hon är en av de fyra studenter som i februari 2005 var klara med sin utbildning till avancerad specialistsjuksköterska. De har gått på Högskolan i Skövde i två år för att få fördjupade kunskaper inom framför allt områdena farmakologi, medicinsk diagnostik och infektionssjukdomar.

Kristina Öh-Jansson arbetar på vårdcentralen i Gullspång i Västergötland, dit man bland annat styr patienter i området som söker akut. Drygt hälften av sin arbetstid är hon schemalagd som avancerad specialistsjuksköterska. Övrig tid arbetar hon mest med telefonrådgivning, men har också till exempel heldagsmottagningar varannan vecka för astma- och kol-patienter.

Hon tycker att mycket är positivt. Med sin högre kompetens kan hon bedöma patienternas sjukdomstillstånd bättre, samtidigt som hon har sin sjuksköterskebakgrund.

– Jag är van att se hela människan, säger hon med betoning på hela.

Men sedan finns det förstås det negativa: att hon inte får förskriva läkemedel själv. Kristina Öh-Jansson gör bedömningen av patienten, ställer diagnos, bestämmer vilken behandling patienten ska få – och går in till doktorn för att få receptet utskrivet.

– Jag förväntas sköta mig själv och blir mycket sällan ifrågasatt. Men jag tycker att det är både praktiskt och principiellt fel att en annan person ska ta på sig ansvaret för mina bedömningar.

Hon tycker också att det är viktigt att förskrivningsrätten är knuten till utbildningen och inte till en delegation från exempelvis verksamhetschefen.

Eftersom regionen har fått avslag på sin första begäran om dispens för de avancerade specialistsjuksköterskorna att få skriva ut antibiotika har Kristina Öh-Jansson vidtagit sina mått och steg:

– Jag har redan sökt en gång till läkarutbildningen men kom inte in. Nu skriver jag högskoleprovet och försöker igen. Jag är 50+ och hinner inte vänta på en eventuell ändring av förskrivningsreglerna.

Professor Jan Liliemark på Läkemedelsverket bekräftar att verket av två skäl har sagt nej till dispens när det gäller antibiotika: patientsäkerheten och kampen mot resistenta bakterier.

– Vi ser en allmän risk för att större användning skulle försämra resistensläget, förklarar han. Och vi tror att läkarnas längre utbildning ger större färdighet.

Han ser dock ingen anledning att dra in den mycket begränsade rätt för distriktssköterskor med vidareutbildningen att skriva ut penicillin som finns i dagens regelverk.

Per Angesjö var en av dem som tog initiativ till ansökan om dispens från förskrivningsreglerna. Han är chefläkare vid primärvården i Skaraborg och medverkande vid utbildningen av de avancerade specialistsjuksköterskorna vid Högskolan i Skövde.

Han ser ingen risk för utökad förskrivning av antibiotika om de får förskrivningsrätt.

– Snarare är det tvärtom. Sjuksköterskor är mer försiktiga med sin förskrivningsrätt, det framgår om man tittar på statistiken över hur distriktssköterskorna använder den förskrivningsrätt de redan har.

Kristina Öh-Jansson håller med.

– Ett idiotiskt resonemang – det är ju tvärtom! Jag tar längre tid på mig för att undersöka patienten noggrant. Och jag övertygar många om att vänta med antibiotika, till exempel genom att ge dem möjlighet att komma tillbaka snabbt om de inte skulle bli friska på egen hand.

Erik Trell är läkare och verksamhetschef vid den nyöppnade vårdcentralen i Vålberg utanför Karlstad. Han har nyss anställt Anna-Karin Persson, också avancerad specialistsjuksköterska.

– Hon är en agent för framtiden, säger han. Hennes kolleger finns i tusental i usa och Storbritannien, men vi i Sverige är lite långsamma av oss.

Västra Götalandsregionen ansökte i mars i år på nytt om att de avancerade specialistsjuksköterskorna ska få möjlighet att skriva ut antibiotika. Man har ännu inte fått svar på denna ansökan.

Utbildningen vid Högskolan i Skövde fortsätter. Just nu går sex studenter sitt andra år.

En planerad intagning till en ny kurs nu in höst ställdes dock in.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida