Ny diagnosmetod gör det lättare att utesluta hjärtinfarkt

Ny diagnosmetod gör det lättare att utesluta hjärtinfarkt
Ungefär 20 procent av alla patienter som söker vård på landets internmedicinska akutmottagningar gör det på grund av bröstsmärta. Arkivbild: Colourbox

I vinter ska den börja användas på akutmottagningar i Stockholm och Uppsala.

Genom att kombinera provtagning av troponin-halten i blodet med ett riskpoängsystem som tar hänsyn till patientens sjukhistoria, ålder och ekg kan allvarlig akut kranskärlssjukdom säkert uteslutas hos 60 procent av patienterna redan inom de första två timmarna från ankomst till akuten.

Bröstsmärta vanlig orsak

Det är forskare vid Karolinska institutet i Stockholm som har testat en ny metod för att snabbare kunna utesluta akut hjärtinfarkt eller allvarlig kranskärlssjukdom hos patienter som kommer till akuten.

Var femte patient som söker vård på landets internmedicinska akutmottagningar gör det på grund av bröstsmärta. Även om bara åtta till tio procent av dem verkligen har en hjärtinfarkt är det svårt att tidigt utesluta hjärtinfarkt eller någon annan allvarlig hjärtsjukdom och därför läggs ungefär hälften av patienterna in för observation.

Färre behöver läggas in

Men den nya metoden verkar kunna minska antalet inläggningar med 10-20 procent och nu ska den börja användas på ett antal sjukhus i Stockholm och Uppsala under vintern.

– Metoden verkar kunna resultera i ett bättre omhändertagande av dessa patienter med mindre risker, samtidigt som det innebär en besparing för sjukhusen eftersom färre patienter behöver läggas in, säger Dina Melki, läkare vid hjärtkliniken på Karolinska universitetssjukhuset, som presenterar forskningsresultaten i sin doktorsavhandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida