Sexbrott vanligare i vissa familjer

Genetiska faktorer viktig förklaring visar ny svensk studie.

I studien från Karolinska institutet ingår 21 566 män som dömts för sexbrott i sverige mellan 1973 och 2009. De har bland annat dömts för våldtäkt mot vuxna och övergrepp på barn.

Resultaten visar att nära anhöriga till personer som dömts för sexbrott själva begår liknande brott oftare än andra.

– Att ha en pappa eller bror som dömts för sexbrott gav mellan fyra och fem gånger högre risk för män att själva dömas för liknande brott, jämfört med män som inte hade en sexuellt aggressiv pappa eller bror, säger Niklas Långström, professor vid Karolinska institutet.

Forskarna har också undersökt hur stor betydelse genetiska och miljömässiga faktorer har. Det visade sig att familjegemensamma miljöfaktorer inte hade särskilt stor betydelse. Sexualbrottsligheten beror enligt studien främst på genetiska faktorer (40 procent) och miljöfaktorer som familjemedlemmarna inte delar med varandra (58 procent).

För att kunna ta reda på orsaken användes en väl beprövad statistisk beräkningsmodell, bland annat jämfördes hel- och halvsyskon. Riskökningen att begå sexbrott var tydligare för helbröder än för halvbröder, vilket tyder på att genetiska faktorer påverkar risken att begå sexbrott.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Epidemiology.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida