Suicid – ett folkhälsoproblem som vi måste våga prata om

Suicid – ett folkhälsoproblem som vi måste våga prata om
Personal med lång erfarenhet inom psykiatrin står vid sjukhusentréerna för att lyssna och lotsa rätt, säger Marianne Lindfors. Foto: Privat

I dag är det den internationella suicidpreventionsdagen. På Sahlgrenska universitetssjukhuset vill man uppmuntra till samtal.

Varje år dör en miljon människor genom att ta sitt liv.

Den 10 september har Världshälsoorganisationen, WHO, utnämnt till internationella suicidpreventionsdagen. Det har man gjort för att uppmärksamma att självmord och självmordstankar är ett folkhälsoproblem.

De flesta som överlever ett sucicidförsök vill fortsätta att leva. Desto viktigare att våga fråga och att våga berätta om känslor av att inte orka längre.

Inte skamfyllt längre

På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg uppmärksammar man dagen genom att finnas till hands för alla som vill samtala om suicid. Självmord och självmordstankar är inget skamfyllt eller tabubelagt längre.

– Ett viktigt syfte för oss är att bidra till ett öppnare samtalsklimat och en del i det är att visa att det går att prata om suicid. Att tiga tror vi inte är rätt väg, säger Marianne Lindfors, sjuksköterska och samordnare på temat Hälsofrämjande sjukhus på Sahlgrenska.

Personal från psykiatrin och sjukhuskyrkan finns på plats vid huvudentréerna på Sahlgrenska, Mölndal och Östra sjukhuset mellan klockan 10 och 14.

– Patienter, närstående, medarbetare, andra besökare – vi finns där för alla som har frågor eller vill samtala om suicid. Till närstående vill vi förmedla att de inte ska vara rädda att fråga: ”hur mår du?” Det är viktigt att visa att man bryr sig och det är viktigt för den som är trött på allt att få uppmärksamhet.

Våga prata om det

Det kan vara svåra tankar att tala om – och att lyssna till. Ändå lyder ett av de viktigaste budskapen: ”våga prata om det”. Sara Widin Dahlström, verksamhetsutvecklare vid Psykiatri affektiva, är en av dem som finns tillgänglig för samtal.

– Att känna att livet mist sin mening är inte alltid detsamma som att vara psykiskt sjuk. Man kan hamna i en livssituation som just då känns omöjlig att hantera. Viktigast av allt för den som inte orkar är att det finns någon som lyssnar, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida