Världstuberkulosdagen

Tuberkulosfallen fortsätter minska

Tuberkulosfallen fortsätter minska
Sekundär tuberkulos i lungorna och närbild av Mycobacterium tuberkulosbakterier. Arkivbild: Getty Images

Antalet rapporterade fall av tuberkulos i Sverige minskade under 2018 med fem procent jämfört med 2017, visar statistik som Folkhälsomyndigheten tagit fram inför Världstuberkulosdagen på söndag.

Förra året anmäldes totalt 506 nya fall av tuberkulos, TB, i Sverige. Det var en minskning med fem procent jämfört med 2017.

Minskningen var väntad, eftersom antalet människor som invandrat från länder med hög förekomst av tuberkulos minskat kraftigt sedan 2015.

Under 2017 minskade tuberkulosfallen ännu mer jämfört med året före, hela 27 procent.

Smittade i Sverige

Av de 506 personer som under 2018 diagnostiserades med TB bedömdes 78 ha blivit smittade i Sverige. De flesta var över 60 år och har troligtvis haft smittan latent. De har alltså burit på bakterierna i en icke smittsam form sedan de var unga och då det var betydligt vanligare med tuberkulos i Sverige.

Långt ifrån alla som har tuberkulos är smittsamma. Och de som är det slutar smitta kort tid efter att de börjat få behandling. Den allra viktigaste åtgärden för att hindra smittspridning är därför tidig diagnos och behandling.

Varje år den 24 mars uppmärksammar Världshälsoorganisationen, WHO, Världstuberkulosdagen. Syftet är att belysa de omfattande hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av tuberkulos.

Trots att sjukdomen både kan förebyggas och behandlas dör nästan 4 500 människor om dagen av tuberkulos runt om i världen.

Multiresistent TB

Ett av de största hoten mot effektiv behandling av TB är att de multiresistenta formerna blir allt vanligare. Enligt den europeiska smittskyddsenheten ECDC och WHO:s regionala Europakontor drabbades drygt 1 000 människor inom EU och EES-länderna under 2017 av multiresistent TB.

Av de som hade fått MDR-TB, multi-drug-resistent TB, lyckades behandlingen endast i 45 procent av fallen.

Ännu värre var det för dem som diagnostiserades med den allvarligaste multiresistenta formen, XDR-TB. På dessa lyckades behandlingen bara i 28 procent av fallen.

Läs mer om tuberkulos i Vårdfokus tidigare artiklar och reportage – se länkar här intill.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida