Utsugning av blodpropp förbättrar infarkthjärta

Om blodproppen vid hjärtinfarkt sugs ut innan annan behandling sätts in förbättras blodflödet i hjärtat mer än med enbart sedvanlig behandling. Samtidigt minskar frisättningen av kreatinkinas liksom risken för distal embolisering.

Det är en italiensk forskargrupp som studerat en grupp på 148 patienter med hjärtinfarkt. Alla hade tagits in på sjukhus inom 12 timmar efter de första symtomen.

Alla behandlades med propplösande medel och insättning av en stent, men i studiegruppen sögs först blodproppen ut genom en kateter som fördes in till hjärtat.

Kliniska data visade att ingen patient dog eller fick en ny infarkt under tiden på sjukhus. Det fanns inga andra kliniska skillnader under de 30 dagarna efter insjuknandet.

Forskarna anser att det krävs större randomiserade studier för att undersöka vilken effekt utsugning av blodproppen har på de kliniska resultaten.

Professor Lars Grip på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg säger att metoden är intressant. Han påpekar samtidigt att det ännu är osäkert vilken eventuell klinisk effekt behandlingen får och instämmer i de italienska forskarnas slutsats att det behövs randomiserade studier för att utröna detta.

Källa: Journal of the American College of Cardiology 2006;48:1552-1559.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida