Webbutbildning om suicidprevention

Psykiatri Skåne har tagit fram en webbaserad utbildning för att öka kunskapen kring självmord bland alla sina anställda.

Utbildningen ska lära personalen att känna igen tidiga tecken hos dem som funderar på att ta sitt liv, och hur man bäst ger dem stöd. Den ska också träna personalen i kommunikation och beteende för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ett bra omhändertagande.

–På så sätt hoppas vi kunna minska antalet suicidförsök och suicid, men också att tidigare hitta och hjälpa personer med självmordstankar. Vi vill öka tryggheten hos patienter, närstående och alla våra anställda i dessa frågor, säger Lena Eidevall, FoU-koordinator inom psykiatri Skåne och en av dem som ansvarat för att ta fram utbildningen.

Programmet består av faktamoduler och fingerade fall där personalen ska kunna arbeta en och en med faktamodulerna och sedan diskutera fallen i mindre grupper på sina arbetsplatser.

Ungefär hälften av dem som tar sina liv har tidigare haft kontakt med den psykiatriska vården,  ännu fler har haft kontakt med den övriga vården.

Satsningen kommer att pågå under flera år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida