Nytt plåster visar läkningsprocessen

Nytt plåster visar läkningsprocessen
Friskt sår till vänster, infekterat till höger.

När plåstrets färg skiftar från gul till lila är såret infekterat. Materialet som en grupp forskare har tagit fram reagerar på patologiska förändringar i huden.

Med hjälp av det nya plåstret blir det möjligt att följa läkningsprocessen i sår. Forskare vid Fraunhoferinstitutet i Tyskland har utvecklat ett material som ändrar färg beroende på sårets tillstånd. Från gul till lila vid infektion.

Färgen skiftar beroende på hudens pH-värde. Läkta sår och frisk hud har oftast ett pH-värde under fem, då är plåstret gult. Vid infektioner ligger värdet över sex.

Forskningen har stött på en hel del utmaningar under processens gång.

– Färgen måste vara kemiskt stabil i förbandsmaterial och plåster, samtidigt som en tydlig färgskiftning är nödvändig. Vidare måste metoden ha en hög känslighet i rätt pH område, säger forskaren Sabine Trupp i ett pressmeddelande från Fraunhoferinstitutet.

De första testerna av förband med färgindikering har varit framgångsrika. Nu ska tekniken testas och utvärderas på en dermatologisk klinik i Tyskland.

Forskarna letar nu efter något företag som kan serietillverka, marknadsföra och introducera plåstret på marknaden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida