Vårdskador

Venkatetrar orsak till blodförgiftning

Venkatetrar orsak till blodförgiftning
Infarter för dropp kan ligga bakom ett stort antal vårdrelaterade infektioner. Foto: Mostphotos

Vanliga infarter för dropp förmodas ligga bakom ett 20-tal fall av sepsis vid infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov under förra året. Mörkertalet kan vara betydligt större.

Det var på infektionskliniken som kopplingen gjordes mellan ett antal blodförgiftningar och infarter för dropp, rapporterar Sveriges Radio P4 Jönköping. Det som upptäcktes av en slump ledde sedan till en större granskning.

– Vi har över 120 vårdrelaterade sepsis per år i regionen. Vi har hittills kommit fram till att ett 20-tal av dem med största sannolikhet beror på droppnålar men det kan vara fler, säger Peter Iveroth, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län, till Vårdfokus.

Sitter för länge

Övriga vårdrelaterade blodförgiftningar i regionen ska också granskas närmare framöver. Men det är inte alltid det går att utläsa ur journalen vad som kan ha orsakat blodförgiftningen, enligt Peter Iveroth. Inte heller vad som brustit i hanteringen.

– Det kan vara att nålen suttit för länge, att man inte vårdat den, det vet vi inte men ska utreda vidare, här finns uppenbara förbättringar att göra. Man bör titta på nålen varje dag för att se om det är rött eller irriterat runt den och i så fall byta den.

Enligt regionens rutiner ska nålarna bytas var tredje dag.

Hur tror du att det ser ut på andra håll i Sverige?

– Vi tror att det kan vara likadant på andra håll. Det ska ju inte förekomma, det är ju undvikbart genom att man inför förbättrade rutiner och kontroller, säger Peter Iveroth.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida