1 000 har intervjuats om husläkarsystemet

3 september 2001

Östergötland har fått en ny medicine doktor i vårdvetenskap, distriktssköterskan Susan Wilhelmsson. I sin avhandling Psychosocial working conditions among general practitioners and district nurses har hon intervjuat 500 sjuksköterskor och lika många läkare i fyra landsting. Syftet var att undersöka om införandet av husläkarsystem påverkat arbetsförhållandena inom primärvården och om det finns skillnader i hur de anställda ser på sin arbetssituation i förhållande till kön och yrkeskategori. Bland resultaten kan nämnas att det finns en allmän känsla av att det är sämre arbetsvillkor inom husläkarsystemet än i den mer traditionella primärvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida