Enkät: Vad innebär det för dig att göra karriär?

3 september 2019

 

Hanna Ulfsdottir.

Hanna Ulfsdottir
Nytillträdd universitetsbarnmorska, Karolinska universitetssjukhuset

— För mig som är nyfiken och gillar utmaningar är karriär viktigt. Det ger mig möjlighet till vidareutveckling i professionen, nya stimulerande arbetsuppgifter och kompetensutveckling.

— Jag har nyligen disputerat och arbetat som adjunkt/lärare på barnmorskeprogrammet vid Sophiahemmets högskola, vilket på sätt och vis är ett nytt yrke. Det har varit utvecklande både personligt och kunskapsmässigt.

— Som universitetsbarnmorska kommer jag att arbeta med utbildning och förbättringsarbete inom kliniken samtidigt som jag ska forska och arbeta kliniskt. Det känns väldigt spännande.

 

Madeleine Edvinsson.

Madeleine Edvinsson
Röntgensjuksköterska på akutröntgen och CMIV, Linköpings universitetssjukhus

— Det är att ständigt utvecklas och komma framåt i sin kompetensutveckling och kunskap. Det tycker jag att jag gör, på ett universitetssjukhus kommer det hela tiden nya riktlinjer och PM som ska läsas och följas. Jag har jobbat i tre år och har inte ens hunnit träffa på alla undersökningar än. Jag tycker att datortomografi är roligt och vill utvecklas med tekniken. Förutom kompetensutveckling är karriär att ha ett jobb man trivs med och att det också syns i lönekuvertet.

— Jag tänker inte så mycket på hur jag kan göra karriär. Jag tänker mest att jag vill komma till jobbet och lära mig mer.

 

Birgitta Larsson.

Birgitta Larsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, mas, Gnesta kommun

— Jag blev tillfrågad av kommun­ledningen om jag ville vara mas. Så jag vet inte, jag har mest halkat in i min karriär. Det betyder mycket att bli tillfrågad, man blir lyft av att någon annan ser ens egenskaper och det arbete man gör och tycker att det är bra. Jag jobbade tidigare som sjuksköterska inom socialpsykiatrin i hemsjukvården och var inte chef innan jag blev mas.

— Jag har gått en del juridikkur­ser för att bygga på min kunskap. Mas-nätverket betyder mycket för att fortsätta utvecklas och få stöd i rollen. Vi är tio masar som träffas en gång i månaden. Annars kan mas vara ett ensamt jobb.

 

Anna Backe.

Anna Backe
Biomedicinsk analytiker, Djursjukhuset i Sundsvall

— För mig är det att utvecklas i sin yrkesroll på arbetsplatsen, få ta mer och mer ansvar och att vara med och utveckla laboratoriet. Vi är tre biomedicinska analytiker som jobbar här. Till skillnad från ett sjukhuslaboratorium är det vi själva som sätter rutinerna.

— Jag tycker det är positivt att arbeta så, det blir ett mer varierande jobb på det sättet.

— Lönen har inte varit det viktigaste för mig. Jag tog det här jobbet för att jag tycker om arbetet. Ingångslönen var lägre än inom regionen. Å andra sidan brukar löneutvecklingen bli bättre om man jobbar i en privat verksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida