Enkät: Vad tycker du om det nya centrala avtalet med SKL?

11 juni 2019

 

Susannah Meidell.

Susannah Meidell
Specialistutbildad distriktssköterska, skolsköterska i Valdemarsvik
— Jag är jättebesviken på att man inte kan vara tydligare med vad var och en får. Jag blev klar sjuksköterska 1979 och har jobbat inom många olika områden och verkligen utvecklat mig. Jag har kämpat på hela tiden för att få en högre lön, det har aldrig varit givet.
— Jag tycker att man ska satsa på särskilt yrkesskickliga, men jag tror inte riktigt på det. Jag förstår inte hur bedömningen av vem som är särskilt yrkesskicklig ska gå till. I den lilla kommun där jag jobbar finns det ingen samverkan över huvud taget. Som skolsköterska är det ofta svårt att få arbetsgivaren att förstå vårt komplexa arbete.

Moana Zillén.

Moana Zillén
Specialistutbildad sjuksköterska med inriktning vård av äldre, kvalitetsutvecklare i Malmö stad
— Jag tycker att förhandlarna har gjort ett bra jobb. Jag ser stora möjligheter för den lokala lönebildningen att utvecklas med det här avtalet.
— Många har åsikter om hur man ska kunna bedöma vem som är särskilt yrkesskicklig. Men jag tror inte att det kommer att bli så svårt. Vi har länge haft en individuell lönesättning som ska baseras på ens kompetens och prestation. Många chefer vet redan vilka som är särskilt yrkesskickliga. Jag tror inte som vissa att det blir den som fjäskar mest för chefen som får bäst lön.

Katinka Stridh.

Katinka Stridh
Sjuksköterska på vårdcentral i Ystad, snart färdig distriktssköterska
— Jag tycker överlag att det verkar bra. Det är dags att de som är erfarna och kompetenta värderas högre. Som det är i dag slutar många efter 20–25 år på grund av att de halkar efter lönemässigt. Jag har kolleger som bara jobbat i fem–sex år som har högre lön än vad jag har efter nästan 20 år.
— Det jag saknar är en särskild satsning på dem som har en specialistutbildning. Det i sig anser jag ska ge en högre lön. Jag är också lite orolig för att avtalet är sifferlöst. Jag är rädd för att arbetsgivaren inte ska kunna leva upp till det mål som Vårdförbundet har satt, 10 000 mer i månaden inom tre år.

Kristina Lingman. Foto: Region Gävleborg

Kristina Lingman
Verksamhetschef för barnmorskemottagningarna, Region Gävleborg
— Det känns gott att de har kommit överens. Av det jag hört än så länge verkar det finnas förutsättningar för att det här ska kunna bli bra.
— Jag är förstås nyfiken på hur de anställda kommer att reagera. Det blir viktigt hur vi som arbetsgivare agerar nu, vi har ett ansvar lokalt att se till att det här blir bra. Jag hoppas och tror att det är ett steg åt rätt håll.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida