Enkät: Hur laddar du inför lönesamtalet?

5 mars 2019

 

Gabriela Håveland.

Gabriela Håveland
Biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi, Blekinge­sjukhuset, Karlskrona:
— Jag laddar inte så mycket. Fast när jag tänker efter brukar jag nog fundera på vad som har hänt sen förra lönesamtalet. Sen är det chefen som brukar föra samtalet och tar upp det som har hänt under året. Missar hon något så fyller jag i.
— Vi brukar inte diskutera lönen, utan chefen förklarar hur förutsättningarna för henne att fördela ”potten” ser ut. Efter några veckor får man reda på vilken lön man ska få, och då har man rätt att diskutera det. Chefen brukar vara duktig på att övertyga mig om att hon har gjort allt vad hon kan, och då har jag varit nöjd.

 

Duaa Ali.

Duaa Ali
Sjuksköterska, onkologen, Universitetssjukhuset, Örebro:
— Jag tänker över vad jag har gjort, hur jag har utvecklats och försöker förbereda mig på att förklara varför just jag ska få mer i lön. Jag tror också det är bra att ha samtalet vid en tidpunkt då man inte är alltför stressad. Det är viktigt att vara lugn.
— Sen kan man ta reda på mer fakta genom att se i verksamhetsplanen hur mycket pengar som finns att fördela. Alla som är med i Vårdförbundet har också rätt att ta del av lönestatistik så att du kan se hur du ligger till i förhållande till andra.
— Jag har bara haft ett lönesamtal tidigare, men jag tyckte det fungerade bra och att jag blev lyssnad på.


Taina Heikkilä.

Taina Heikkilä
Röntgensjuksköterska, Kalix sjukhus:
— Jag kommer att se över min kompetens och utbildning och mina arbetsinsatser under året. Jag har tagit på mig ansvaret för vårt it-system för medicinska bilder och patientinformation och kommer att arbeta en del på andra sjukhus i regionen. Dessutom söker jag kurser för att bibehålla min kompetens inom MR.
— När jag kom hit för ett par år sedan löneförhandlade jag envist för att få lön utifrån min kompetens. Efterfrågan på röntgensjuksköterskor är stor i Norrbotten men lönenivån i allmänhet lägre än i andra län. För att behålla personal och kunna rekrytera måste lönenivån bli högre.

 

Linnea Rydetorp.


Linnea Rydetorp

Barnmorska, kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping:
— Vi använder en lönestege som man ska gå igenom och mejla in till chefen innan samtalet. Det är ett bra underlag där jag värderar vad jag har presterat under året. Men man kan få höga poäng på lönestegen utan att det ger så mycket mer i lön eftersom det är pottens storlek som styr.
— Några andra förberedelser gör jag inte. En del av oss är öppna och berättar vad de tjänar inför lönesamtalen, andra inte. Jag berättar vad jag tjänar om någon frågar mig.
— Det kan kännas svårt att framhäva sig själv i ett lönesamtal. Jag vill kanske inte säga att jag är bättre än mina kollegor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida