100 000

2 januari 2013

….samtal har personalen på Kvinnofridslinjen, Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld, tagit emot sedan starten för fem år sedan.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida