arbetstid

12-timmarspass införs permanent i Östersund: ”En rekryteringsmagnet”

12-timmarspass införs permanent i Östersund: ”En rekryteringsmagnet”
På Östersunds sjukhus införs 12-timmarspass på bred front. Foto: TT.

”En rekryteringsmagnet”, som lockat sjuksköterskor tillbaka till akutmottagningen. Det är bilden Göran Örnung, divisionschef för medicinavdelningen på Östersunds sjukhus, ger av 12-timmarspassen, som nu införs på flera avdelningar på sjukhuset. Men huvudskyddsombudet Kerstin Lilja är kritisk. "Det onormala får inte bli det nya normala," säger hon.

Det började som ett krislägesavtal i syfte att frigöra vårdplatser på intensivvårdsavdelningen på Capio Sankt Görans sjukhus i Stockholm, mitt under brinnande pandemi 2020.

För att därefter klara av att skala upp antalet intermediärvårdplatser för de sjukaste patienterna infördes 12-timmarspassen sedan även i befintliga scheman vid sjukhuset, men då inte i form av krislägesavtalet, som kunde innebära pass med 48 timmar i sträck.

I 12-timmarspassen jobbar man tre sammanhängande dygnspass och är sedan ledig under två-tre dagar. Nu har passen införts permanent på akutmottagningen på Östersunds sjukhus, och som pilotprojekt på flera av sjukhusets avdelningar.

Göran Örnung, divisionschef vid sjukhusets medicinavdelning, har utifrån erfarenhet från sitt tidigare arbete på Sankt Görans sjukhus varit pådrivande i införandet av passen.  

– Trots farhågorna, slog det otroligt väl ut bland medarbetarna. Nu har vi nästan för många på akutmottagningen som vill jobba på detta sätt, säger han till Vårdfokus.

Göran Örnung, divisionschef på medicinavdelningen på Östersunds sjukhus. Foto: Privat.

Passen, som är frivilliga, ger en ökad flexibilitet i schemaläggningen och har enligt de enkätsvar man hittills fått in givit en större känsla av återhämtning och kontroll över arbetsdagen, menar han. I regionen, där många har långt avstånd till sjukhuset, slipper de dessutom lägga så mycket av sin fritid på restid.

Blivit kvitt beroende av hyrsjuksköterskor

Den tuffa situationen på akutmottagningen i somras, med uppsägningar och personalbrist, har förbättrats i takt med att flera sjuksköterskor som tidigare lämnat arbetsplatsen har lockats tillbaka. Från att ha varit till 40 procent beroende av hyrsjuksköterskor var akutmottagningen vid årsskiftet ”hyrfri”, enligt Göran Örnung. Ett par skäl bakom detta är återrekrytering samt 12-timmarspassen, som blivit något av en ”rekryteringsmagnet”, anser han. Från att i april förra året sakna 22 av 44 sjuksköterskor på akutmottagningen, har man i dag tillsatt alla tjänster.

Finns inte risk att sjuksköterskor jobbar under sin lediga tid mellan passen om de ombeds göra det?

– Om de tycker att det är frestande att gå in och ta extrapass är det chefens viktigaste roll att hålla emot det, säger Göran Örnung.

Visst, farhågan finns att trötta ut personal och modellen passar inte alla, konstaterar han. Men sjukskrivningarna på intermediäravdelningen och de medicinska akutvårdsavdelningarna på Sankt Görans sjukhus har minskat sedan passen infördes, uppger han.

Enligt verksamhetsplanen på Östersunds sjukhus ska nu alla enheter – i parallell dialog med facket – under en period låta alla medarbetare som vill få prova 12-timmarspass under 2022. Samtidigt ska ett traditionellt schema alltid finnas i bakgrunden.

”Lite jobbigt dagtid”

Maria Eklund, 36, är ledningssjuksköterska på akutmottagningen på Östersunds sjukhus och en av dem som nappat på 12-timmarspassen. Hon jobbar två-tre sådana pass i rad för att sedan vara ledig i två-tre dagar.

– Det är ju individuellt hur det passar olika personer, men för mig funkar det bra. Jag får mer ledigt, mer privatliv och mer tid över för vänner och familj, säger hon till Vårdfokus.

Känns det inte mastigt nattetid?

– Nej, det är nästan tvärtom. Nattpassen ligger i vanliga fall på tio timmar. Nu kommer man två timmar tidigare, det gör ingen stor skillnad.

Den dag Vårdfokus talar med henne har Maria Eklund börjat jobba vid klockan 7 på morgonen och ska sluta omkring 20 på kvällen. Nästa morgon har hon ett lika långt pass, sedan tre dagars ledighet.

Ser du någon nackdel med de långa passen?

– Ja, dagtid kan det vara lite jobbigt. Då är det oftast mer patienter, man blir tröttare på ett annat sätt. Känns det jobbigt kan man ta hjälp av varandra och gå undan i tio minuter och vila huvudet, berättar hon.

Maria Eklund jobbar mest nätter och tycker inte att hon känner sig tvingad att gå in på extrapass om hon blir ombedd under sin ledighet.

– Men har jag fem dagar ledigt kan jag tänka mig att ta ett kort pass om det krisar med personal.

Skälet till att hon sedan juli förra året valt att ta dessa pass var delvis för att hon tyckte att hon tillbringade för mycket tid på jobbet, nästan sex dagar i veckan. Men också för att nattpassen inte längre ”lönade sig”.

– På tidigare schema fick man ihop mer tid genom att jobba natt. Sen ändrades det. När de föreslog 12-timmarspass hade jag just jobbat helg för att få mer ledigt, så jag tackade ja, säger Maria Eklund.

Flera sjuksköterskor som tidigare slutat på akutmottagningen har lockats tillbaka till sjukhuset på grund av 12-timmarspassen, bland dem finns även småbarnsföräldrar. Själv har Maria Eklund inte små barn hemma, men tycker att hon fått mer tid över till socialt liv på det nya schemat.

– Förr, när vi gick på vanliga scheman var det svårt att hinna med något annat än att tvätta kläder, diska och laga mat när man kom hem. Nu hinner jag ha ett privatliv. Och är jag på jobbet kan jag lika gärna beta av timmarna, säger hon.

Majoritet på 12-timmarspass

Av akutmottagningens sjuksköterskor går 90 procent nu på schemat med 12-timmarspass. I snitt har man tre sådana pass i veckan och får jobba två av fem helger i stället för varannan helg. Den vecka man jobbar helg kan man alltså ha fyra 12-timmarspass och i gengäld få två sådana pass i veckan därpå. De flesta roterar dagpass med nattpass, som alltså ligger mellan sju på kvällen till sju på morgonen. På dagpasset har man två halvtimmespauser, på nattpasset ett måltidsuppehåll.

Blir detta ett sätt att försöka lösa personalbristen, spara personal?

– Man kanske sparar lite överlappningstid, medger Carina Rönnerfjäll, enhetschef, akutmottagningen, Östersunds sjukhus. Men veckoarbetstiden blir densamma, och man har inte dragit ned på personal, försäkrar hon.

Det senaste året har dock varit turbulent vid Östersunds sjukhus, med en rad uppsägningar bland sjuksköterskor och flera anmälningar till Arbetsmiljöverket, följt av hot om vite. För ett par år sedan beslutade den tidigare hälso- och sjukvårdsledningen att säga upp de lokala arbetstidsmodellerna och ersätta dem med Allmänna Bestämmelser (AB). Detta avtal gäller dock inte dygnet runt-vården, som akutmottagningen, där man i stället har ett kollektivavtal som ger lägre arbetstid om man jobbar mer kväll, helg eller natt.

Men i den modell för arbetstidsförkortning som man sedan prövade på akutmottagningen tycktes man enligt Carina Rönnerfjäll få jobba mer för samma lön och få mindre återhämtning.

Flera av de sjuksköterskor som i fjol slutade på akutmottagningen gick över till ambulansen, och skälet var – enligt Carina Rönnerfjäll – förmodligen arbetstiderna där.

Efter samtal med personal beslutade akutmottagningens områdeschef sedan att införa 12-timmarspass.

Hänvisar till industrins treskift

Modellen har prövats även i Frankrike och USA, och enligt Göran Örnung är 12-timmarspassen lämpliga för alla vårdavdelningar där man jobbar treskift.

Han hänvisar till studier ifrån industrin, där man kör just treskift, och där 12-timmarspass visat sig leda till färre sjukskrivningar, bättre känsla av kontroll och återhämtning.

Handlar det inte om att det är personalens enda sätt att inte tvingas jobba varannan helg?

Nej, det tror inte Göran Örnung, som menar att passen ger mer kontinuitet i arbetet.

– Om du jobbar på vårdavdelning är det ofta som arbetsintensivast mellan två passbyten då patienter ska skickas hem: Nya patienter kommer in och platser ska frigöras. Då kan det bli surrigt och stökigt, med en lång rapportering och en hög moralstress. Den tiden försvinner nu och du har björnkoll på alla dina patienter. 

Blir någon som har ett 12-timmarspass sjuk, får man täcka det på traditionellt vis. 

– Men nu har vi inga problem att få någon att täcka upp för 12 timmar, för alla vill jobba sådana pass, säger Göran Örnung.

”Det onormala blir normalt”

Kerstin Lilja, huvudskyddsombud och yrkesverksam barnmorska, Östersunds sjukhus, är dock inte lika begeistrad över 12-timmarspassen.

Kerstin Lilja, huvudskyddsombud, Vårdförbundet.

– På akutmottagningen kanske de fungerar.  Men på avdelningar vore det skadligt, säger hon till Vårdfokus.

När frågan om 12-timmarspass ställdes till barnmorskegruppen på sjukhusets kvinnoklinik, blev det också mangrant nej, berättar hon.

Hon tror också att många som tackat ja till passen gjort det för att slippa jobba varannan helg.

– Med 12-timmarspassen som permanent lösning blir det onormala normalt, säger hon.

Även Anita Andersson, barnmorska på sjukhusets kvinnoklinik, är kritisk till att de långa 12-timmarspassen ska införas på bredare front.

– Jag undrar om de som föreslagit detta har jobbat natt någon gång. Bara att jobba tio timmar i sträck är nog. Det vore ännu mer slitigt med 12 timmar, säger hon.

Arbete pågår nu för att lösa bemanningsbristen inom Region Jämtland Härjedalens sjukvård. Det kritiserade arbetstidsavtalet (Allmänna Bestämmelser), som alltså inte gäller 24/7-vården och akutmottagningen, ska ses över. Regionens hälso- och sjukvårdsledning ska också göra en översyn av sjukvårdspersonalens arbetsvillkor.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida