120 vikarier har varslats men alla sägs inte upp

Det är oklart hur många av de 120 varslade vikarierna i Hudiksvall - varav ett 30-tal sjuksköterskor - som måste lämna sina jobb.

27 augusti 2004

Totalt har 120 visstidsvikarier vid Hudiksvalls sjukhus den här veckan varslats om att deras vikariat inte kommer att förlängas eller övergå till fast tjänst. Ett knappt 30-tal är sjuksköterskor.

Men hur många som kommer att tvingas lämna sjukhuset är oklart. I går och i dag har de ansvariga inom respektive verksamhet gått igenom anställningslistor och de behov som finns, inte minst utifrån att Hudiksvall är ett akutsjukhus. Eftersom ekonomin under året blivit sämre än beräknat krävs det starka motiv för att få behålla en vikarie, enligt sjukhusledningen.

Ingen sägs upp mot sin vilja

Ändå finns det mycket som talar för att sjuksköterskegruppen ändå kommer att klara sig bra.

? Vår bedömning är att ingen sjuksköterska kommer att sägas upp mot sin vilja. De som lämnar sjukhuset är de som ändå hade tänkt göra det, tror Eva-Lisa Krabbe, Vårdförbundets ombudsman i Gävleborg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida