150 000 i skadestånd för otillåtet övertidsarbete

10 juni 2003

Vårdförbundet i Uppsala har fått 150 000 kronor i skadestånd och några enskilda sjuksköterskor 15 000 var för att arbetsgivaren inte begärt dispens för övertid. När Vårdförbundet genom stickprov i våras tittade på övertiden under förra året på Akademiska sjukhuset i Uppsala upptäckte man att många medlemmar arbetat mycket övertid. Ett stort antal hade arbetat mer än de 200 timmar som är tilllåtet utan att dispens begärts från den fackliga organisationen. Som mest handlade det om 600 timmar.
Orsaken till att skadeståndet blev så högt att det även året innan var ett stort uttag av otillåten övertid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida