150 miljoner satsas på att förebygga hiv

6 januari 2006

Regeringen vill avsätta 150 miljoner kronor per år för att förebygga bland annat hiv/aids. Det framgår av en proposition om en nationell strategi mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. Åtgärderna ska syfta bland annat till att försöka minska den stigmatisering och det utanförskap som många personer med hiv/aids upplever och utsätts för. Även lagförslaget om en reglerad sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare finns med i propositionen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida