166 miljoner anslutna till nytt världsfack

- Genom att vi nu har en enda stor organisation kan vi med större kraft påverka globaliseringen och de anställdas rättigheter. Så kommenterar TCOs ordförande Sture Nordh bildandet av det nya världsfacket IFS, Internationella fackliga samorganisationen.

8 november 2006

IFS bildades formellt i Österrikes huvudstad Wien i slutet av förra veckan, genom en sammanslagning av framför allt två stora internationella organisationer, FFI och WCL.

I och med detta har 166 miljoner fackligt anslutna i 156 länder fått en ny organisation som företräder dem gentemot bland annat världsbanken, Internationella valutafonden och olika FN-organ.

– Den enigheten vi nu får är oerhört viktig. Globaliseringen går snabbt och vi måste göra allt för att det inte ska leda till sämre arbetsförhållanden för de anställda, säger Sture Nordh.

Det handlar bland annat om att motverka lönedumpning, att kämpa för bra arbetsmiljö och att arbeta mot barnarbete.

Hälsning från Kofi Annan

När Sture Nordh träffar Vårdfacket i mässområdet i Wien – där bildandet genomfördes – berättar han att sammanslagningen uppmärksammats på alla nivåer.

– Vi har fått en hälsning från FNs generalsekreterare Kofi Annan. Han sa bland annat att det blir enklare när det bara finns en enda part att vända sig till när det gäller frågor som rör arbetslivet.

Även Sverige påverkas

Vilken betydelse har sammanslagningen för Sverige?

– Även svenska fackförbund, till exempel Vårdförbundet, behöver starka internationella företrädare. Internationellt arbete är inte bara att visa solidaritet till de som har sämre förhållanden. Vi påverkas också av hur det är i andra delar av världen och då är jag övertygad om att att vi får nytta av den här sammanslagningen, säger Sture Nordh.

Ordförande i den nya organisationen är engelsmannen Guy Ryder. Sture Nordh och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin är förstesuppleanter i styrelsen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida