170 000 kr i skadestånd för brott mot lagen

Vårdförbundet i Jämtland har fått 170 000 kronor i skadestånd för att anställda på sjukvårdsupplysningen arbetat för mycket övertid.

14 juni 2004

Enligt de beräkningar som Vårdförbundet gjort har flera anställda förra året arbetat mycket mer övertid än de 200 timmar per år som lagen tillåter. Därför krävde förbundet i december ett skadestånd på drygt 263 000 kronor.

? Att kravet blev så högt berodde också på att det var en arbetsplats där vi haft mycket problem med och klagomål över dålig arbetsmiljö och bristande ordning vad gäller övertiden, säger Vårdförbundets ordförande i Jämtland, Kristina Fluur-Hedman.

Pengar och utbildning

Nu har Vårdförbundet och landstinget kommit överens om ett skadestånd på 170 000 kronor. Dessutom ska pengar ? motsvarande det som återstår av kravet 263 000 kronor ? satsas på utbildning och semianrier för chefer och förtroendevalda. I överenskommelsen sägs också att man ska strama upp bokföringen av av arbetstider och kontrollera de landstingsanställdas bisysslor.

Sjukvårdsupplysningen drevs förra året på entreprenad av SOS Alarm. Vid årsskiftet tog landstinget tillbaka verksamheten och den ligger nu under primärvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida