1999 blir hjärnåret

7 december 1998

Under hela 1999 ska en riksomfattande kampanj sprida kunskap om hjärnan och nervsystemet till hela befolkningen. Målet är att förhindra sjukdom och förbättra diagnostik, behandling, omvårdnad och livskvalitet för dem som drabbas av sjukdom i hjärnan eller övriga nervsystemet.

Svenska neurologföreningen, som organiserar landets 350 neurologer, genomför kampanjen tillsammans med en rad andra läkarföreningar, bland andra Svensk barnläkarförenings sektion för barnneurologi och habilitering och Svensk psykiatrisk förening. Hjärnfonden och handikapporganisationer inom neuroområdet medverkar också.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida