200 jobb ska bort

När landstinget i Norrbotten på grund av den dåliga ekonomin planerar att säga upp 200 personer kommer Vårdförbundets medlemmar att drabbas.

19 augusti 2003

Ekonomin i Norrbotten är närmast katastrofal. Den politiska majoriteten har därför lagt ett förslag på nedskärningar inom en rad områden. Förutom att minska antalet vårdplatser med 180 ska 200 jobb tas bort. Vilka konsekvenserna blir är ännu oklart, men förhoppningen är att man ska klara det genom att minska antalet vikarier och inhyrd personal.

– Först senare i höst vet vi hur det blir, men visst kommer det att drabba Vårdförbundets medlemmar, säger det socialdemokratiska landstingsrådet Kent Ögren.

Vårdförbundets ordförande i Norrbotten, Lisbeth Löpare-Johansson, är orolig för konsekvenserna, både när det gäller förbundets medlemmar och sjukvården i länet. Hon är mycket kritisk till sparplanerna.

– Vi har länge efterlyst en bred diskussion om hela hälso- och sjukvården, men utan framgång. Landstinget väljer i stället att ständigt skära i små bitar, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida