21 skolor får ge specialistexamen

1 oktober 2001

Högskoleverket (HSV) har gett alla de 21 högskolor och universitet som begärt det rätt att utfärda specialistsjuksköterskeexamen. HSV kommer att göra en ny granskning av utbildningarna inom fyra år. För sju högskolor/universitet vill HSV dock göra en uppföljning redan inom två år. Det gäller Göteborg, Halmstad, Jönköping, Örebro, Trollhättan/Uddevalla och vid Karolinska institutet samt Mitthögskolan. HSV anser att det finns brister i utbildningens utformning och lärarkompetens.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida