3. Behöver skatterna höjas för vårdens behov? Eller kan ett eventuellt ökat resursbehov tillgodoses på annat sätt?

7 september 1998

Socialdemokraterna
I första hand ska ökat vårdbehov finansieras genom
ökad tillväxt. Genom bättre planering och organisation kan
säkert ytterligare samordningsvinster göras. Ny teknik gör
också att behandlingstiderna minskar.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet har föreslagit att kommuner och landsting ska få en sänkning av arbetsgivaravgiften som skulle ge ett tillskott på fem miljarder utöver vad regeringen utlovat. Därmed utesluter vi inte en skattehöjning för höginkomsttagare. Vi vill exempelvis ha kvar värnskatten för denna grupp.

Miljöpartiet
Vi vill undvika en skattehöjning, men vi anser att det som
orsakar vård ska vara med och delfinansiera vården. Vi föreslår även skatteväxling och sänkt arbetsgivaravgift, två åtgärder som ekonomiskt gynnar vårdsektorn.

Centerpartiet
Centerpartiet anser att finansiering via skatter är det mest
effektiva sättet att få sjukvården rättvis och tillgänglig för alla. Det är angeläget att skilja på finansieringsansvar och utföraransvar. Finansieringsprincipen ska råda om överföring av
verksamhet och ansvar sker från en nivå till en annan.

Moderaterna
Nej, skatterna behöver inte höjas. Sverige har redan världens högsta skatter – men inte världens bästa välfärd. Som Eva Fernvall sagt handlar det snarare om att ändra organisationerna och att minska det politiska inflytandet. Vi moderater menar också att sjukvårdshuvudmännen måste prioritera i verksamheterna. Hälso- och sjukvården måste alltid komma först.

Folkpartiet
Folkpartiet anser att skatterna inte behöver höjas. Vårt förslag om finansiell samordning mellan sjukkassan och sjukvården, det vill säga att sjukpengen aktiveras, kommer emellertid att tillföra vården tre miljarder extra. För folkpartiet är det dock viktigast att skapa goda förutsättningar för företagande i landet. Med fler och växande företag kan fler människor få jobb och betala skatt. Pengar kan även frigöras om kommuner och landsting sätter vård och omsorg främst.

Kristdemokraterna
I första hand handlar det om prioriteringar: vård och omsorg kommer först, annat får vänta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida