3 röster om schemaläggning

5 november 2019

 

Eva Sjödin Eriksson. Foto: Jan Alfredsson

Chefen:
Nu kan vi täcka våra egna luckor

Eva Sjödin Eriksson, avdelningschef på barnonkologen vid Nus, ser Västerbottens 3:3-modell som en vinst både för medarbetarna och arbetsgivaren.

— Bufferttiden gör att vi aldrig behöver ta in vikarier eller bemanningspersonal, vi täcker själva de luckor vi får, säger hon.

Även om modellen bygger på ett fast schema modifierar hon det utefter individuella önskemål. Det handlar också om att fördela helgdagar rättvist och se till att det finns minst en erfaren sjuksköterska på varje arbetspass.

— Det är en hel del pusslande, men tillsammans med det arbetsmiljöarbete vi gjort de senaste åren så har det gett oss ett otroligt fint rykte och vi har numera lätt att rekrytera om det uppstår en vakans.

 

Peter Blom. Foto: Maria Ejd

Facket:
Även vården måste kunna ha normala pass

— Ska man orka ett helt yrkesliv måste arbetsgivaren ta sitt ansvar och lägga scheman som ger hälsosamma arbetstider. Lyssna på forskningen, säger Peter Blom i Vårdförbundets förbundsstyrelse.

I Vårdförbundets program från 2018 står bland annat att vila och återhämtning ska ingå i arbetstiden vid nattarbete, att det ska gå minst 11 timmar mellan arbetspassen och att mängden beredskap ska begränsas

— Vi jobbar hårt för att få bort beredskap, det är oerhört slitsamt i längden. En annan viktig fråga är att arbetspassen inte får vara för långa. Det är riskabelt om de är mer än 10–12 timmar eftersom tröttheten och risken för misstag och ohälsa ökar. Även vi i vården måste kunna ha normala arbetspass.

 

Ulla Olofsson. Foto: Gabriella Bandling

Forskningen:
Allt hänger på bemanningen

Arbets­tidsmodellerna i Väster­botten har utvärderats av regionen och Stress­­forsk­nings­­insti­tutet. Det visar sig att båda fungerar — under rätt förutsättningar. Otillräcklig bemanning, hög arbets­belastning och svårigheter att ta rast har större betydelse för stress och sömnproblem än olika scheman.

— Det tycks som att man är nöjd med det schema som man själv har fått vara med och välja, så jag tror att möjligheten att påverka betyder väldigt mycket, säger Ulla Olofsson, sjuksköterska och numera HR-strateg på Region Västerbotten.

En utvärdering av arbetstidsmodellerna visar att de också är kostnads­neutrala. Kostnaden för arbetstidsförkortning i 3:3-modellen balanseras mot lägre kost­nader för vikarier.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida