4 chefsknep för att lyckas

4 chefsknep för att lyckas
Att vara tillgänglig som chef hör till det viktigaste, säger sjuksköterskan Annica Backman. Foto: Mattias Pettersson

Hur gör man för att uppskattas av personalen? Driv en utveckling mot personcentrerad vård och lita på din personal hör till svaren.

4 juni 2018

Ledarskap som skattas högt intresserar sjuksköterskan Annica Backman. Hon har studerat ledarskapets betydelse för den personcentrerade vården och vad som gör att en chef får personalen med sig. Nyligen disputerade hon på en avhandling vid institutionen för omvårdnad på Umeå universitet. Bland annat har hon intervjuat tolv enhetschefer på särskilda boenden för äldre, utvalda för att personalen har skattat deras ledarskap högt. ??

Vad karaktäriserar ett högt skattat ledarskap?
?— Resultatet visar bland annat att det är enhetschefer som vågar pröva och experimentera med nya idéer. De litar på sina medarbetare, kan hantera konflikter och är bra på att ge direkt feedback, säger Annica Backman.?

En av hennes frågor till enhetscheferna har varit: ”Hur gör ni?” Svaren visar att det finns fyra ledarskapsprocesser som leder mot och underlättar för den personcentrerade vården.??

  1. Teorier blir handling. Att lyckas omsätta teorier och tänkande till praktisk handling. Det kan till exempel innebära reflektiva diskussioner om vad personcentrerad vård egentligen innebär. Om vad respekt är, hur personal visar respekt och hur man ser att någon är respektfull.?
    — Gemensamt för enhetschefer som driver personcentrerad vård är också att de är närvarande i verksamheterna. De är coachande och gör sina egna bedömningar av medarbetarnas arbete och påminner om syfte och mål med verksamheten. De leder också med en tydlig vision, säger Annica Backman.??
  2. Främja god atmosfär. Det görs i ett tillåtande klimat där cheferna litar på sin personal och där de lyckas identifiera och bekräfta positiva kulturbärare som kan sprida den personcentrerade vården.??
  3. Stötta teamet. Cheferna har öga för att skapa arbetsgrupper där personers olika kompetens och personlighet tas tillvara, visar intervjuerna i forskningen.??
  4. Stödjande strukturer. Sådant som stödjer personcentrerad vård kan till exempel vara att skapa nya forum för möten eller att använda gamla forum på nytt sätt.?
    — Enhetschefer berättade att de använde utvecklingssamtalen för att diskutera det personliga ansvaret för personcentrerad vård. De kunde bland annat ställa frågor som: ”Vad är ditt bidrag till att den äldres liv ska bli så bra som möjligt?”?

Om den personcentrerade vården ska kunna utvecklas inom äldre­omsorgen är det, enligt Annica Backman, viktigt att enhetscheferna kan vara närvarande i det kliniska arbetet. Hennes doktorsavhandling visar att tillgängliga chefer är nödvändigt både för ett gott arbetsklimat och för att utveckla den personcentrerade vården.

Läs mer:

Backman A. Leadership: person-centred care and the work situation of staff in Swedish nursing homes. Doktorsavhandling, Umeå universitet 2018.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida