Granskning: Rasism i vården

4 frågor: Vad ska jag göra om en kollega uttrycker sig rasistiskt?

4 frågor: Vad ska jag göra om en kollega uttrycker sig rasistiskt?
Foto: Getty Images.

Stina Svensson, rådgivare med särskilt ansvar för diskrimineringsfrågor på Vårdförbundet Direkt, reder ut begreppen.

Hur ska man agera om en kollega uttrycker sig rasistiskt, till exempel kommenterar klädsel eller hudfärg?

– Blir man själv utsatt bör man säga ifrån, om man orkar och vågar. Det är också bra att dokumentera tid, plats och vem som utförde kränkningen, i första hand för sig själv men också för att kunna skriva en avvikelserapport om arbetsmiljön och ta kontakt med chefen, som är den som har ansvar för både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Stina Svensson. Foto: Peter Lloyd.

– Chefer är ålagda att jobba kontinuerligt med arbetsmiljön, värdegrunden och aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering. Många har riktlinjer för det här, men eftersom det uppstår situationer som de som beskrivs i artiklarna finns det anledning att tro att de inte alltid följs och då är det viktigt att kontakta oss.

Ska man låta kommentarer från patienter passera?

– Nej, det handlar om gränssättning. Den som utsätts för kränkande kommentarer kanske blir skärrad och hinner inte reagera själv, då är det viktigt med kollegialt stöd. Även kommentarer från patienter bör dokumenteras, rapporteras som en avvikelse och tas upp med chefen. Som anställd ska man ha en trygg och bra arbetsmiljö, även i kontakten med patienter.

Vad krävs för att en rasistisk kommentar ska klassas som diskriminering?

– Kränkningen ska vara kopplad till någon av de sju diskrimineringsgrunderna, vilket det här gör. Visar det sig ha hänt på grund av brister i arbetsmiljön kan det vara fråga om diskriminering. Det är återigen chefens ansvar att sådant inte förekommer, och det framgår tydligt i diskrimineringslagstiftningen att det är arbetsgivarens skyldighet att jobba aktivt för att motverka att det sker. Arbetsgivaren har också särskilt ansvar att visa att ett sådant beteende inte accepteras.

Vilket stöd kan man få av sitt skyddsombud eller av Vårdförbundet centralt?

– Skyddsombudet kan vara ett stöd – ett par extra ögon och öron – i samtal med chefen. Om det är för känsligt att be om hjälp av en kollega som är skyddsombud går det att ringa till Vårdförbundet Direkt för stöd och rådgivning. Vi kan lyssna, ta reda på så mycket som möjligt och vid behov skicka ärendet vidare till ett lokalt ombud.

Vårdförbundet ska jobba mer mot rasism

På Vårdförbundets kongress beslutade man att vässa arbetet mot rasism. Bland annat ska stadgarna skrivas om.

Bland de många motioner som lämnades in till Vårdförbundets kongress 2022 fanns ett förslag om att förbundet ska bedriva ett aktivt arbete mot rasism i vården. Ombudet Helene Ericsson höll ett anförande på kongressen och fick stort stöd. Det resulterade bland annat i ett beslut om att Vårdförbundet ska införa ett antirasistiskt ställningstagande i stadgarna. Sedan tidigare finns en skrivelse i stadgan om att förbundet ställer sig bakom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där förbundsstyrelsen menar att antirasism ingår.

Janí Stjernström. Foto: Sanna Björkman

– Men motionären upplevde att vi inte är tillräckligt tydliga. Det måste vi jobba med, säger Janí Stjernström, vice ordförande i Vårdförbundet.

Hur går arbetet?

– Vi har nyligen utsett en grupp som under våren börjar arbetet med att se över stadgan. Vi planerar att ha en extrakongress där underlaget till ny stadga kommer att presenteras. Beslutet fattas sedan vid nästa ordinarie kongress.

– Stadgan är grundbulten i förbundet och ska kunna hålla över lång tid. En ändring måste få ta tid och göras noggrant – vi ska vända på alla stenar.

Enligt beslutet ska utbildning som tar upp maktstrukturer och rasism ges till förbundsstyrelse och förtroendevalda, och rekommenderas till anställda. Hur går det?

– Det ska införas under kongressperioden. Vi har inte planerat något arbete kring detta under 2023. Det finns andra beslut som måste hanteras mer skyndsamt. I de utbildningar som vi redan har på plats tas en del av dessa saker upp, men det behöver ändras och breddas.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida