40 miljoner till löner i slutenvården på Akademiska

40 miljoner till löner i slutenvården på Akademiska

40 miljoner till sjuksköterskelöner och 10 miljoner i chefsstöd – det hoppas politikerstyret i Region Uppsala ska göra det lättare att rekrytera och behålla personal på Akademiska. ”Hade enbart pengarna varit problemet hade vi löst det för längesen. Vi behöver återhämtning och för att få det behöver vi fler kollegor,” säger Kristian Hjertén, avdelningsordförande för Vårdförbundet i Uppsala.

30 november 2021

Bakgrunden till mångmiljonsatsningen, som presenterades på en presskonferens på tisdagsförmiddagen, är det pressade läget för vårdpersonalen på särskilt Akademiska sjukhuset. I somras var Ivo nära att stänga sjukhusets akutmottagning på grund av att patientsäkerheten var hotad och under hösten har man arbetat under ett viteshot på 20 miljoner om inte ytterligare 30 vårdplatser kan öppnas innan den 2 december, alltså nu på torsdag.

I den åtgärdsplan som finns för att förbättra vårdplatsläget är den största utmaningen att attrahera och behålla personal, sa sjukhusstyrelsens ordförande Malin Sjöberg Högrell (L) på presskonferensen:

– Personalen är vår viktigaste resurs, utan den kan vi inte bedriva den vård vi vill bedriva. Därför gör vi nu en särskild löneförstärkning på sjuksköterskor inom slutenvården. Det är de som jobbar i verksamhet som bedrivs dygnet runt som är den största utmaningen att rekrytera och behålla.

Lönedelen i satsningen är på 40 miljoner kronor och ska dels gå till löneförstärkning, men även möjliggöra höjning av rotationstillägg inom slutenvården och poängmodellsområdet som omfattar de avdelningar som kräver jämn bemanning (iva, akutmottagning och förlossning).

Hr-satsningen på chefsstöd är på 10 miljoner kronor och syftar framför allt till att minska administrationsbördan för chefer.

– Vi vet att ett av huvudskälen till att folk säger upp sig är missnöje med den närmsta chefen. Man kan tycka det här känns byråkratiskt eller onödigt men man ska veta att gör vi inte det här tvingar vi sjukvårdsutbildade medarbetare att arbeta med administration, sa Stefan Olsson (M), ordförande i personalutskottet, på presskonferensen.

Beslut om satsningen väntas den 21 december när regionstyrelsen har möte. För Vårdförbundet i Uppsala kom det hela som en överraskning.

– Vi är ju självklart glada att man prioriterar våra grupper, men vi tror inte att det här är rätta sättet att göra det på. För att få återhämtning behöver vi bli fler och för att bli fler behöver arbetsgivaren bli mer attraktiv. Det vill vi hjälpa till och skapa – vi vill se att arbetsgivaren har en plan, säger Kristian Hjertén, avdelningsordförande.

Han nämner satsningar på särskilt yrkesskickliga och introduktion av nyanställda som åtgärder Vårdförbundet hellre hade sett.

– Det handlar mycket om hur tar vi hand om de nya som kommer och får dem att känna sig trygga med hjälp av handledare. Det fungerar inte och där behöver satsningar göras, säger Kristian Hjertén.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida