5 frågor. ”Det behövs mer samarbete — då blir vi bäst”

5 frågor. ”Det behövs mer samarbete — då blir vi bäst”
Katrine Åhlström Riklund

Samarbetsinriktad och ständigt sugen på utveckling. Så måste alla inom bild- och funktionsmedicin vara, enligt Katrine Åhlström Riklund, professor, överläkare och vice dekan i Umeå.

1 december 2010

Vilka är dina visioner??

— Mer samarbete. Jag skulle vilja att alla läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, fysiker, radiokemister och tekniker ökar sitt samarbete så att vi blir bäst. Här är vi i samma organisation, äter från samma fruktskål och fikar i samma rum. Det betyder mycket. ?

Vad för den snabba tekniska utvecklingen med sig??

— Den kräver både kompetensutveckling och samarbete för att driva diagnostik och följa upp behandling. I dag skräddarsys unika behandlingar för individen. För cancerpatienter betyder till exempel PET/CT en hjälp till att få rätt behandling. Studier visar att i en tredjedel av fallen gör man annorlunda än man skulle ha gjort utan PET/CT. Patienter får behandling som de annars inte skulle ha fått och tvärtom. Vi får snabbare ett bättre underlag för beslut och patienten får därmed rätt behandling snabbare. Det är en våldsam utveckling. ?

Med MR ser vi mer och vi kan få en funktionell avbildning av till exempel lokal för motorik i en hand, vilket gör att neurokirurgen kan göra ett riktat ingrepp på en hjärntumör och därmed ge mindre effekt på den friska hjärnan.?

Vad krävs av personalen??

— Den måste vara ständigt villig till utveckling och att höja sin kompetens. De flesta tycker att det är roligt att vara med i den processen och se att det händer saker. Det går inte att slå sig till ro med det man en gång har lärt sig. Utbildningarna förändras också över tid i relation till de möjligheter som utrustningen ger. Men det finns också traditionell radiologi som inte utvecklas så fort — det finns arbete för alla.?

— Parallellt med metod­utvecklingen får vi mycket mer bilddata. Vi har lokalt fördubblat mängden på åtta år. Mer och ny bilddata kräver ”postprocessning” som utvecklas till ett nytt ämnesområde. Användning av bilddata från olika modali­teter (radiologisk term för avbildnings- eller representationsmetod) ger tillsammans mer information än var och en för sig.?

Vill du se en större integration mellan bild och funktion? ?

— Integrationen ökar ständigt då flera av våra modaliteter utvecklas i riktning mot såväl bild som funktion. Den behövs för att vi ska kunna nyttja informationen optimalt. Det krävs helt enkelt kunskap om båda delarna för att göra ett bra arbete inom bild- och funktionsmedicinen. Och för att ge patienten tillgång till hela potentialen som dessa kraftfulla undersökningar ger.?

Vilket är nästa steg i den tekniska utvecklingen??

— Hybridutrustningar där strukturell och funktionell avbildning kombineras i samma utrustning kräver nya kompetenser. För röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker som vill arbeta med hybrid utrustning är det viktigt med kunskaper inom såväl strukturell som funktionell avbildning, inklusive strålskydd och bildoptimering. Det är inte klokt att på sikt bygga en verksamhet där det krävs två kategorier för att genomföra en undersökning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida