Arbetsrätt

Förbundsjuristen om tvister: ”Viktigt för medlemmarna”

Förbundsjuristen om tvister: ”Viktigt för medlemmarna”
I många fall når Vård­förbundet goda resultat för medlemmarna med hjälp av tvisteförhandlingar, säger förbundsjuristen Jeanette Lindgren Dahlin. Foto: Maria Ejd

Vårdförbundets förbundsjurist Jeanette Lindgren Dahlin svarar på Vårdfokus frågor om tvister.

20 januari 2021

Hur viktig är tvisten som fackligt verktyg?
Mycket viktig. Det är en del av Vårdförbundets kärnverksamhet och det är viktigt att medlemmarna vet att vi agerar för deras räkning när arbetsgivaren brutit mot lagar, kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal. Vi jobbar alltid på uppdrag av den enskilda medlemmen och lyssnar alltid in om medlemmen själv vill att vi ska driva en tvist.

Kan man inte tvista för en hel grupp?
Nej, som regel inte. Även om det till exempel skulle handla om att flera anställda på samma avdelning fått beviljad semester återkallad, så är varje ärende unikt. Orsakerna kan variera, man kanske har haft utlägg för en inköpt resa eller andra individuella anspråk. Vi vill att varje medlem ska få sin enskilda situation bedömd.

Brukar Vårdförbundet nå framgång i lokala och centrala tvister?
Ja, det skulle jag verkligen vilja säga. Ombudsmännen lägger ner enormt mycket arbete på de lokala tvisterna. Kan man inte lösa det på lokal nivå bedömer vi jurister om det finns grund att påkalla central tvist.

Hur ser du på att det är så många tvister nu under pandemin?
Arbetsgivarna tummar på reglerna för att få folk på plats, det har förekommit tidigare men inte alls i den här utsträckningen som nu. När arbetsgivarna anser sig ha behov av stora förflyttningar av personal och stora övertidsuttag bör krislägesavtalet aktiveras. Det kostar mer för arbets­givarna, men löser bemanningsproblematiken och ger arbets­tagarna högre ersättningar.

Varför är det bara ett fåtal tvister som går vidare till AD, Arbetsdomstolen?
I tvisterna på central nivå möts arbetsrättsjurister från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan som har stor erfarenhet av att göra juridiska bedömningar i arbetsrättsliga tvister. Förenklat gör vi en bedömning av vad som påstås ha hänt i ett ärende och vilka bevis som finns och kan sedan göra en uppskattning av sannolikheten för vinst eller förlust i AD. Vi kan i många fall hitta lösningar som gör att vi inte behöver driva ärendet vidare till AD. De senaste tio åren är det kanske i snitt ett ärende per år som Vårdförbundet drivit till AD.

I de flesta av de fallen har parterna förlikats under den muntliga förberedelsen som äger rum innan huvudförhandling.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida