6. Ska den politiska styrningen av vården öka eller minska?

7 september 1998

Socialdemokraterna
Den politiska styrningen måste bli tydligare, inte nödvändigtvis större. Det viktiga är att politikerna också företräder röstsvaga grupper som psykiskt sjuka och äldre. Rollfördelningen mellan anställda och politiker kan också förtydligas.

Vänsterpartiet
Sjukvården ska styras på ett demokratiskt sätt med folkvalda politiker som ytterst ansvariga. Vänsterpartiet avvisar de ekonomiska experiment som förekommit i svensk sjukvård. Däremot välkomnar vi att sjukvården ska vara kunskapsstyrd. Patienternas förväntningar, nya kunskaper och goda resurser kan skapa en bra grogrund och drivkraft för en högklassig svensk sjukvård.

Miljöpartiet
Den frågan bör hanteras lokalt i de olika landstingen.

Centerpartiet
Det politiska, demokratiska inflytandet över
hälso- och sjukvården är viktigt. Vi vill skilja på finansierings- och utföraransvaret. Vi lägger stor vikt vid att stärka samhällsmedborgarens och patienten ställning i vården och omsorgen.

Moderaterna
Den politiska styrningen ska minska. Personal och enskilda patienter ska ges större inflytande.

Folkpartiet
På senare tid har ett större ansvar överlåtits från politikerna till vårdpersonalen. Det är bra. Politikerna ska inte styra mer än nödvändigt.

Kristdemokraterna
Politikerna ska sköta målstyrning och fördela resurser, inte lägga sig i verkställande arbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida