600 sjuksköterskor saknas

Trots att landstingen har anställt fler sjuksköterskor till ambulanserna saknades det vid årsskiftet över 600 för att klara Socialstyrelsens krav.

11 november 2002

Om knappt tre år försvinner den möjlighet som finns i dag att delegera administrationen av läkemedel till ambulanssjukvårdare.

I praktiken innebär det att det i varje ambulans måste finnas en sjuksköterska och därför måste de ansvariga utbilda och anställa fler sjuksköterskor.

Eftersom Socialstyrelsens beslut kom för tre år sedan är förändringen redan på gång, men man har hunnit olika långt.

I en del landsting har man nått målet 50/50 när det gäller bemanningen av sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare, i andra har man långt kvar.

Stor ökning förra året
Enligt en utredning som Socialstyrelsen har gjort ökade antalet sjuksköterskor under förra året med 21 procent ? från 1084 till 1304. För att klara Socialstyrelsens krav fram till den 1 oktober 2005 behövs ytterligare drygt 600.

Det största behovet sett till antal personer finns naturligt nog i de största landstingen och regionerna: Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Jämtland, Skåne, Stockholm och Östergötland har den lägsta andelen sjuksköterskor procentuellt sett.

Utredningen säger att Örebro, Värmland, Västmanland, Kronoberg, Jönköping, Södermanland, Norrbotten och Gotlands kommun ligger bäst till. Alla har 45?50 procent sjuksköterskor i ambulanserna.

Det kan jämföras med till exempel Skåne, där andelen sjuksköterskor är så låg som 22 procent.

Svårt att klara kraven
Men utredningen redogör för läget för snart ett år sedan. Enligt en rundringning som Vårdfacket nu i höst har gjort till lokala företrädare för Vårdförbundet stämmer uppgifterna inte vad gäller Värmland och Norrbotten, och det finns vissa frågetecken för Västmanland.

Enligt vår rundringning klarar bara två av nio ambulansstationer i Värmland Socialstyrelsens krav.

I Norrbotten tror man att det kommer att bli svårt att klara kraven till 2005 för den sjukhusanslutna ambulansverksamheten. I Västmanland uppger man att bemanningskravet uppfylls, men att det bygger på övertid.

Samtidigt visar Vårdfackets rundringning att ännu fler landsting kommit långt mot målet 50/50: delar av Blekinge, delar av Uppsala och delar av Västernorrland.

I Västerbotten, säger Vårdförbundets företrädare, finns det fler sjuksköterskor än ambulanssjukvårdare och detsamma gäller Universitetssjukhuset i Örebro.

Satsar på utbildning
Socialstyrelsens utredning visar också att många landsting satsat på sina ambulanssjukvårdare genom att ge utbildnings-stöd eller lön, bland annat Blekinge, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland och Örebro.

Ett par landsting har även anordnat uppdragsutbildning eller upphandlat/reserverat speciella utbildningsplatser: Gävleborg, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland.

Fyra landsting har över huvud taget inte satsat på utbildning av egna ambulanssjukvårdare: Jönköping, Södermanland, Västmanland och Skåne.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida