8. Vilken grupp i samhället ska sjuksköterskornas löner jämföras med?

7 september 1998

Socialdemokraterna
Det är ett ansvarsfullt och kvalificerat arbete som måste
värderas högt. Det är dock omöjligt att jämföra det med andra grupper.

Vänsterpartiet
Det vore lätt att säga att de skulle jämföra sig med gruppen
läkare men varför inte med andra med stort ansvar och många beslut, exempelvis riksdagsledamöter.

Miljöpartiet
Det är en fråga som vi överlåter till Vårdförbundet.

Centerpartiet
Laboratorieingenjörer som har motsvarande utbildningslängd och ansvarsbörda, samt verkar inom vårdsektorn.

Moderaterna
Det går inte att jämföra olika yrkesgrupper på det sätt
som ni antyder. Sjuksköterskor har ett mycket viktigt arbete som innebär stort ansvar, vilket är svårt att jämföra med andra yrkesgrupper. Självfallet är det viktigt att lönerna sätts efter det ansvar som arbetsgivaren anser att det motsvarar.

Folkpartiet
Det beror på vilka jämförelseaspekter som avses, men med hänsyn till sjuksköterskans utbildning och ansvar bör han/hon jämföras med personer med liknande utbildning och yrken med likartat ansvar.

Kristdemokraterna
Lärare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida