80-åring dog efter fall hemma

Den gamles skada tolkades som en ytlig sårskada. Han plåstrades om och sändes hem med en intrakraniell blödning.

En 80-årig man kom till vårdcentralen med en sårskada i bakhuvudet som han fått efter ett fall i hemmet föregående kväll. Vårdcentralen hänvisade mannen till sjukhusets akutmottagning men uppmanade honom att ringa dit först. Sonen ringde akutmottagningen och pratade med en sjuksköterska.

Efter att ha rådfrågat den ansvariga kirurgen sa sjuksköterskan att för lång tid hade gått sedan skadan inträffade för att man skulle kunna sy ihop såret. 80-åringen uppmanades att bege sig till vårdcentralen för att få det omlagt. 

Efter återbesöket på vårdcentralen åkte mannen hem. En vecka senare fann en bekant honom medvetslös i hemmet. Han fördes i ambulans till sjukhuset men avled tio dagar senare. Obduktionen visade att 80-åringen hade haft en intrakraniell blödning.

Mannens son anmälde läkare och ansvarig personal både på vårdcentralen och på sjukhuset till Hälso-  och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Enligt vårdcentralens verksamhetschef finns där varken journalhandlingar, kvitton eller räkningar som tyder på att 80-åringen har besökt dem den aktuella dagen, eller någon av dagarna före eller efter. 

Förutom den AT-läkare som la om såret hade patienten också pratat med sin son om en »syster Eva«. Verksamhetschefen skrev i sitt yttrande till Ansvarsnämnden att två »syster Eva« arbetar på vårdcentralen, men båda var lediga den aktuella dagen. Ingen av dem som arbetade minns händelsen. Verksamhetschefen trodde att patienten hade besökt en annan vårdcentral.

Sjuksköterskan på akutmottagningen uppgav i sitt yttrande att hon under telefonsamtalet med mannens son åtog sig att boka en tid på vårdcentralen och att hon också gjorde det. Hon hade dock inte bokat på den vårdcentral dit sonen skjutsade sin far.

Ansvarsnämnden har kontaktat verksamhetschefen på den vårdcentral dit sjuksköterskan skulle ha ringt, men han anser att besöket måste ha skett på den vårdcentral som sonen uppgett.

Nämnden konstaterar i sin bedömning att det inte gått att bevisa att mannen besökt någon vårdcentral.

Den ansvariga kirurgen på akutmottagningen borde ha uppmanat 80-åringen att uppsöka akuten för undersökning och utredning. Han borde åtminstone själv ha talat med sonen för att bilda sig en egen uppfattning om skadans omfattning, skriver nämnden.

Men eftersom han fick information om sårskadan i andra hand och det inte har gått  att helt reda ut vad som sagts mellan patienten och sjuksköterskan slipper läkaren disciplinpåföljd. Nämnden lämnar därmed sonens anmälan utan åtgärd. Anmälaren har överklagat beslutet till länsrätten (hsan 761/02:a3).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida