85 naturläkemedel är godkända

8 januari 2001

I Sverige finns i dag 85 godkända naturläkemedel. Listan omfattar allt från välkända förkylningspreparat som Echinacea, Johannesörtspreparat mot nedstämdhet till prestationshöjande medel som Gerikomplex. Ytterligare 40 står på tur för godkännande.

Naturläkemedel är ett läkemedel där de verksamma beståndsdelarna har ett naturligt ursprung. De ska alltså bestå av en växt- eller djurdel, bakteriekultur, mineral eller salt, eller saltlösning. Naturläkemedlet får bara marknadsföras som verksamt mot sjukdom eller symtom på sjukdom som är av tillfällig eller lindrigare art och är lämpliga för egenvård.

Alla de 85 naturläkemedlen har genomgått Läkemedelsverkets kontroll innan de godkändes. Det innebär att  de måste uppfylla vissa kvalitets- och dokumentationskrav. Dock gäller inte samma krav som för vanliga läkemedel. (Medel för injektion eller homeopatiska mediciner ingår inte.)

De som ansöker om att få registrera ett nytt naturläkemedel ska kunna dokumentera att medlet har den effekt som uppges. Men kravet på bevisning skiljer sig från fall till fall.

Den nya läkemedelslagen som kom 1 juli 1993 innebär på sikt att begreppet naturmedel ersätts av begreppet naturläkemedel. Under en övergångstid har de naturmedel som fanns innan lagen trädde i kraft dispens.

Tabellen visar skillnaderna mellan ett vanligt läkemedel, nya naturläkemedel och de utgående naturmedlen. De godkända medlen finns på Läkemedelsverkets hemsida: www.mpa.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida