ekonomi

900 varslas i Östergötland – sjuksköterskor undantas

900 varslas i Östergötland – sjuksköterskor undantas
Region Östergötland har en tuff ekonomisk situation och varslar nu 900 anställda om uppsägning. Arkivbild: Getty Images

Region Östergötland varslar 900 anställda om uppsägning. Vårdförbundets grupper tycks huvudsakligen vara undantagna. ”Regionen har tusen fler anställda i dag än innan pandemin men vårdresultaten är sämre, så blir det när man inte satsar på våra medlemmar”, säger Emma Klingvall, ordförande för Vårdförbundet Östergötland.

Vid ett sammanträde i dag har regionstyrelsen beslutat att varsla 900 anställda i Region Östergötland om uppsägning. Förslaget har förhandlats med de fackliga organisationerna i regionens samverkansgrupp.

Varslet berör i första hand de grupper som har ökat mest i antal de senaste åren. Enligt regionstyrelsens beslut gäller det administrativ personal, medicinsk-teknisk personal, socialterapeutisk personal och övrig vårdpersonal. Läkare och sjuksköterskor är undantagna, skriver regionstyrelsen i ett pressmeddelande. Antalet anställda inom dessa kategorier regleras i stället genom anställningsstopp med särskild behovsprövning.

Oklart om biomedicinska analytiker

Emma Klingvall, ordförande Vårdförbundet Östergötland. Foto: Ulf Huett

Emma Klingvall, Vårdförbundets ordförande i Östergötland, berättar att man under förhandlingarna har frågat regionledningen om begreppet sjuksköterskor omfattar alla Vårdförbundets medlemmar. Svaret blev ja, men det finns ändå oklarheter kring biomedicinska analytiker som i vanliga fall räknas in i gruppen medicinsk-teknisk personal, som alltså omfattas av varslet.

— Eftersom varslet ska omfatta personalgrupper som ökat i antal utgår jag från att biomedicinska analytiker undantas, eftersom de minskat de senaste åren, liksom våra grupper generellt sett har gjort. Vi kommer bevaka den här frågan i de fortsatta förhandlingarna och slåss för att våra grupper undantas helt, säger Emma Klingvall till Vårdfokus.

Förra året gjorde hälso- och sjukvården ett resultat på minus 1 667 miljoner kronor. Trots olika åtgärder under året, som anställningsstopp, utfasning av bemanningsföretag och minskade personalkostnader, har resultatet under hösten kraftigt försämrats.

Varslet måste träffa rätt

Emma Klingvall har förståelse för att något måste göras. Hon menar att det strösslats pengar i regionen under och efter pandemin, att man tappat ansvaret för ekonomin.

— Vi är i dag tusen fler anställda än under pandemiåren. Ändå är vårdresultaten betydligt sämre. Det är mycket som inte stämmer här. Så blir det när man inte satsar på våra legitimerade yrkesgrupper med hög kompetens, säger Emma Klingvall och fortsätter:

— Samtidigt har det anställts personer som gör stor nytta, som stödfunktioner till chefer och farmaceuter som ger en säker läkemedelshantering och gör att våra yrkesgrupper kan fokusera på omvårdnaden. Det behövs en genomlysning av hela regionen, men det gäller att varslet träffar rätt så att vården och arbetsmiljön för vårdpersonalen inte försämras.

Månader av förhandlingar

Nu fortsätter förhandlingarna. Det beräknas ta tre till fyra månader innan det är klart vilka personer som blir varslade om uppsägning. Vårdförbundet kommer sitta med för att bevaka sina medlemmars intressen, även om de alltså inte tycks beröras direkt.

Regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M) beklagar dagens besked.

– Jag vill understryka att alla regionens medarbetare gör värdefulla insatser, men tyvärr ger det ekonomiska läget oss inget val. Region Östergötland är i ett extremt utmanande ekonomiskt läge och de åtgärder som tidigare beslutats och pågår har inte fått tillräcklig effekt. Tvärtom fortsätter underskottet i hälso- och sjukvården att öka och det krävs ytterligare krafttag för att vi ska kunna vända utvecklingen, säger hon i ett pressmeddelande.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida