kongress 2022

Splittrade reaktioner på förslaget om ordförandeposter

Splittrade reaktioner på förslaget om ordförandeposter
Inför nästa kongressperiod har valberedningen föreslagit Sineva Ribeiro som ordförande och Janí Stjernström och Madelene Meramveliotaki som vice ordförande, men det finns flera kandidater till samtliga poster.

Hälften av kongressombuden är inte helt nöjda med valberedningens förslag till presidiet, en del hade gärna sett andra kandidater, visar Vårdfokus enkät. För första gången på minst 30 år finns det tre ordförandekandidater att rösta på: valberedningens förslag och två utmanare.

På Vårdförbundets kongress den 13-16 maj ska en ny förbundsstyrelse utses. Efter ett omfattande arbete har förbundsvalberedningen lagt fram ett förslag, med totalt sex nya styrelseledamöter. Sineva Ribeiro föreslås som ordförande för en fjärde mandatperiod. I presidiet kan hon få sällskap av två nya vice ordförande som i dag sitter i förbundsstyrelsen: Madelene Meramveliotaki, röntgensjuksköterska, Skåne, och Janí Stjernström, specialistsjuksköterska, ambulansen, Västmanland.

När en ny styrelse ska utses är det möjligt för vem som helst bland medlemmarna att nominera personer. Efter att valberedningen har gjort sitt val kan de nominerade som faller bort välja att stå kvar eller dra tillbaka sin kandidatur. Senast det fanns någon mer att rösta på till ordförande utöver valberedningens förslag var 2011 då Pia Arndorff utmanade Sineva Ribeiro. Och för första gången på åtminstone 30 år finns det i år totalt tre ordförandekandidater att rösta på.

Sofia Lindström
Sofia Lindström, Uppsala, kandiderar till ordförandeposterna i Vårdförbundet. Foto: Dan Lepp.

Sofia Lindström, Uppsala, håller fast vid sin nominering till ordförande och vice ordförande.

— Jag står kvar för att det är så pass många som nominerat mig, som ser att mina egenskaper kan användas på ett sätt som gagnar medlemmarna. Jag har respekt för valberedningens förslag, men det är bara en del i den demokratiska processen, i slutänden är det kongressombuden som fattar beslutet. Jag är säker på att de kan få ihop ett bra team genom att lyssna in vad lokalavdelningar och medlemmar anser är bäst för förbundet, säger Sofia Lindström.  

Madelene Meramveliotaki har fattat samma beslut:

— Jag är jätteglad för att valberedningen förslår mig som vice ordförande, det är hedrande. Samtidigt vill jag stå kvar som valbar till ordförande. Inte minst av respekt för den demokratiska processen och de personer som nominerat mig och som vill se mig på den posten, säger hon.

Ser många namn som styrka

I och med att Jenny Olsson, Västerbotten, står kvar vid sin nominering till vice ordförande finns det sammanlagt fyra personer att rösta på till vice ordförande, och tre till ordförande.

Mimmi Högblom, valberedningens sammankallande

Mimmi Högblom, valberedningens sammankallande, berättar att mycket kan hända fram till kongressen. Det har hänt att nominerade dragit tillbaka sina kandidaturer i sista stund. Det är även möjligt för kongressombuden att släppa fram nya kandidater på kongressen, men det är ovanligt.

— Att det finns flera personer att rösta på utöver vårt förslag ser jag som en styrka för en demokratisk organisation, det visar på bredd och engagemang. Alla som kandiderar skulle i princip kunna platsa på ordförandeposterna, det är knivskarpa saker som avgör. Men vi tror att vårt val är det bästa för Vårdförbundet framöver, säger Mimmi Högblom.

Vill se mer förnyelse

Vårdfokus har skickat en enkät som 136 av 190 kongressombud, 72 procent, svarat på. Vi har bland annat frågat om hur kongressombuden inhämtar åsikter från medlemmar, vilka frågor som är viktigast och hur förbundet klarat målen från förra kongressen.

På frågan om valberedningens förslag till presidiet uppger 43 procent att de är nöjda, 31 procent är delvis nöjda och 19 procent är inte nöjda. Sammanlagt har alltså hälften av kongressombuden synpunkter på valberedningens förslag. Den vanligaste invändningen är att det saknas förnyelse och nytänkande och att man hellre hade sett andra kandidater.

— Jag vet att alla inte håller med oss, att det här diskuteras flitigt över hela landet. Och det är precis som det ska vara, det är en naturlig del i en demokratisk organisation. Dessutom är det kongressen som ska fatta beslutet. Jag vill uppmuntra kongressombuden att höra av sig till samtliga nominerade och bilda sig en egen uppfattning om vem man vill rösta på. Det är viktigt att vara grundad i sitt beslut, säger Mimmi Högblom.

Mycket att ta hänsyn till

Hon förstår att fokus lätt blir på ordförandena, eftersom det är viktiga poster och de yttersta företrädarna för förbundet. Hon tycker även att det är naturligt att åsikterna går isär om vem som är bäst lämpad, eftersom förbundet består av många engagerade personer, som är politiskt skickliga och har genomslagskraft. Men valberedningens uppdrag har varit att se helheten.

— Det handlar inte om att välja enskilda individer, enbart på deras egna meriter. Vi måste få till en styrelse på elva personer som ska kunna jobba bra tillsammans, driva förbundet framåt och förverkliga den politik som kongressen beslutar om. Ordförandena och hela styrelsen ska även förvalta organisation, ekonomi och fasta tillgångar så att medlemmarna får så mycket som möjligt för pengarna. Det är många parametrar att ta hänsyn till.

Har ni i ert förslag blickat framåt?

— Vi har tittat bortom 2026, alltså efter nästa mandatperiods slut. Lokalavdelningarna har efterfrågat förnyelse. Jag tycker att vi har fått till en bra mix av nytänkande och erfarenhet. Det är ju två nya viceordföranden och sex nya ledamöter föreslagna. Vi ser bra möjligheter till återväxt.

Har ni tänkt på potentiella nya ordföranden efter nästa mandatperiod?

— Potentiella framtida ordföranden kan odlas på fler sätt än i presidiet eller förbundsstyrelsen. Det är ovanligt att en vice ordförande blir vald till ordförande. Så kan det givetvis bli i framtiden, men det handlar om personlig lämplighet, säger Mimmi Högblom.

Kongressombuden vet inte på vilka grunder ni valt eller valt bort kandidater. Är det ett problem?

— Vi kommenterar inte enskilda val, just för att helheten är det viktiga. Men vi har en gedigen och standardiserad process, för att minska risken för godtycklighet och slump. Det är ett omfattande material. Vi har läst nomineringar, hållit många och långa intervjuer – cirka fyra timmar per person, vi har tagit del av medlemsundersökningar och lyssnat på vad lokalavdelningarna och unga aktiva i förbundet önskar sig framöver. Jag känner mig trygg i vårt förslag.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida