A-kassan: Koncentrationen fortsätter

9 augusti 1999

Förändringarna i organisationen för a-kassan inom Vårdförbundet fortsätter. Från den 1 juni har medlemmarna i Halland förts över från a-kassans kontor i Göteborg till kontoret i Malmö (telefon 020-89 56 09). Men samtidigt har Göteborgskontoret (telefon 020-89 56 10) fått ta över ansvaret för medlemmarna i Värmland och Örebro län från kontoret i Västerås.

Centraliseringen fortsätter i höst, bland annat genom att kontoret i Skövde läggs ner i samband med att hela a-kasseverksamheten i den nya Västra Götalandsavdelningen samordnas vid kontoret
i Göteborg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida