A-kasseförslaget brott mot EUs Diskrimineringsregel

Om regeringen vidhåller sitt förslag till förändringar av arbetslöshetskassan kommer TCO att anmäla förslaget till EU-kommissionen. Det bryter mot EUs diskrimineringsregler, säger TCOs ordförande Sture Nordh.

31 oktober 2006

Grunden för en anmälan är en utredning som gjorts av TCO-juristen Samuel Engblom, doktor i EG-rätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida