Aborter

8 januari 2001

Författare Eva Palmblad
Titel Den disciplinerade reproduktionen
209 sidor
Förlag Carlssons bokförlag 2000
Cirkapris 282 kronor
ISBN 91-7203-974-4

Kvinnor har aldrig haft makten över sitt födande. Det är grundtesen som författaren driver. Hon tar sin utgångspunkt i det hon kallar den malthusianska doktrinen, efter Malthus: En essä om befolkningsprinciperna 1798. Befolkningens storlek måste anpassas till resurserna. Centralt i boken är diskussionerna om familjepolitiken under det förra århundradets första halva – steriliseringarna likaväl som begränsningarna i möjligheten att få abort. Påtvingat moderskap eller påtvingad barnlöshet var de båda sidorna av försöken att hålla kvinnans fruktsamhet under kontroll.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida