Aborter i Jönköping polisanmälda

Chefsåklagaren i Jönköping har beslutat inleda en förundersökning mot landstinget och några av läkarna sedan en Jönköpingsbo anmält dem för att ha utfört aborter på utländska kvinnor.

– Märkligt att stigmatisera kvinnor i behov av abort, man ger sig ju inte på utländska personers behov av andra sorters vård, säger Ingela Viklund, vice ordförande i svenska barnmorskeförbundet.

Svensk lagstiftning ger bara svenska kvinnor och asylsökande rätt att få abort i vid svenska sjukhus. Men många vill att lagen ändras, däribland den socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Hägg, Värnamo.

För att skapa debatt gick hon ut i lokalpressen i början av augusti och berättade att läkare vid vissa av sjukhusen i Jönköpings landsting utför aborter på utländska kvinnor.

Privatperson anmälde

Personaldirektör Mats Hoppe förklarade i ett pressmeddelande att han hade full förståelse för de anställdas agerande. Han sa också att den svenska abortlagen i vissa fall ställer vårdpersonalen inför svåra etiska val.

Han hävdade att om aborterna inte utförts på sjukhuset kunde alternativet bli att de genomförts i hemmet, av outbildade personer, viket kan leda till dödsfall eller skador för livet.

Tidningsartiklarna ledde till att en Jönköpingsbo polisanmälde landstinget och några av läkarna. Landstinget förklarade då på sin hemsida att man vid behov kommer att bistå sina anställda med juridisk hjälp.

Och nu har Jan Axelsson, chefsåklagare i Jönköping, beslutat inleda en förundersökning för att ta reda på om de aborter som de anmälda läkarna har utfört på utländska kvinnor i Jönköpings län strider mot abortlagen.

Ingenting unikt

– Jönköpingsläkarnas agerande är nog inte så unikt. Jag vet att man i andra landsting tidigare har haft en generös tolkning av abortlagen och till exempel tagit hänsyn till om barnet är avlat i Sverige eller av en svensk man, säger Ingela Wiklund från Barnmorskeförbundet.

Hon förklarar att det innefattar både studenter, forskare, kvinnor med långa turistvisum eller kvinnor som bor utomlands med en svensk partner.

– Men också kvinnor utan koppling till Sverige borde kunna få köpa sig en abort på samma sätt som utlänningar kan köpa annan vård här, anser Ingela Wiklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida