Aborter

9 april 2001

Författare Anna-Lena Pehrsson (red)
Titel Erfarenheter och egna val. En bok om abort
173 sidor
Förlag Gothia 2000.
Cirkapris 219 kronor
ISBN 91-7205-296-1

Rätten till abort på egen begäran infördes 1975. Vad har hänt under de 25 åren? Att belysa det är ett av motiven för den här boken. Ett annat är att spegla företeelsen abort från olika synvinklar: den medicinska, den kulturella, den etiska, den religiösa och – inte minst – den vardagligt praktiska. Bland annat Folkhälsoinstitutet och Ottarfonden har medverkat till bokens tillkomst.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida