Aborter

8 januari 2001

Författare Anna-Lena Pehrsson (red)
Titel Erfarenheter och egna val. En bok om abort.
173 sidor
Förlag Gothia 2000.
Cirkapris 219 kronor
ISBN 91-7205-296-1

Rätten att efter eget val göra abort har funnits i Sverige i 25 år. Med anledning av det har den här boken kommit till. I ett dussin kapitel vänder och vrider medarbetarna på abortbegreppet: intervjuer med kvinnor som genomgått abort, den rent medicinska beskrivningen av vad en abort är, lagstiftning och opinionsbildning, etik och religion, internationella utblickar och statistik. I ett kapitel kommer också de som arbetar med kvinnor som gör abort till tals.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida