Acetylsalicylsyra ökar risk för cancer

8 mars 2004

Kvinnor som regelbundet och under lång tid använder läkemedel innehållande acetylsalicylsyra kan löpa ökad risk för att utveckla cancer i bukspottskörteln. Ju högre doser desto större är risken. Det visar en omvårdnadsstudie gjord vid Brigham and Woman’s hospital och Harvard Medical School i USA. Studien har pågått i 18 år och inkluderar nära 90 000 kvinnor. Resultatet står i bjärt kontrast till tidigare studier som tvärtom visat att risken för pankreascancer tycks minska vid regelbundet bruk av smärtstillande läkemedel.
Källa: British Medical Journal. 2004; 328:70.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida