AD avgör rätten till helgersättning

7 december 1998

Har en anställd rätt till övertidsersättning om hon beordras delta i utbildning en ledig helg? Eftersom arbetsgivaren och Vårdförbundet är oeniga avgörs det i Arbetsdomstolen, AD.

Ett antal sjuksköterskor, bland annat en sjuksköterska på en vårdcentral, beordrades av landstinget i Kronoberg att delta i en utbildning om dokumentationsmodellen VIPS en lördag-måndag. Sjuksköterskan som arbetar måndag-fredag beordrades alltså att gå in på sin lediga helg. Och det är just den helgbeordringen målet gäller.

Landstinget anser att sjuksköterskan enbart har rätt till ersättning timme mot timme, medan Vårdförbundet yrkar att hon ska ha övertidsersättning.

Sedan förhandlingarna slutat i oenighet, la Vårdförbundet tolkningsföreträde. Det innebär att förbundets åsikt gäller om arbetsgivaren inte för frågan vidare, vilket landstinget nu gjort genom att stämma Vårdförbundet inför AD.

– ADs dom kan bli prejudicerande. Så vitt jag vet är det första gången domstolen behandlar ett ärende som berör anställda som går på utbildning utanför sin ordinarie arbetstid, säger Vårdförbundets förbundsjurist Carl Falck.

Målet gäller formellt en sjuksköterska, men får betydelse för fler, eftersom även andra beordrades in på sin lediga helg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida